Prodloužená záruka

Standardní záruka (24 měsíců)

Dle ustanovení § 2165 je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Více o reklamaci, záručních podmínkách a vrácení zboží do 14 dnů.

Prodloužená záruka Mondial Assistance (+ dalších 12 nebo 36 měsíců navíc)

Systém prodloužené záruky nabízí náš obchod ve spolupráci s pojišťovnou Mondial-assistance a je možné ji zakoupit na TV, audio, video, foto, kamery, PC, notebooky, tablety, bílou techniku a zahradní techniku. Prodloužení záruky je možné o jeden, dva nebo tři roky nad rámec standardní záruky, čímž celkově získáte záruku až na dobu 5ti let. Tato záruka je zajištěna formou pojištění u společnosti Mondial Assistance

Prodloužená záruka se vztahuje na funkční vady, stejně jako zákonná záruka.

Prodloužená záruka se nevztahuje na vady, jejichž bezplatná oprava je vyloučena i v rámci zákonné záruky, např. vady vzniklé klimatickými podmínkami či přičiněním uživatele. Podrobnější vymezení naleznete v pojistných podmínkách, které od nás při uzavírání smlouvy obdržíte

Ceník prodloužené záruky


 

TV

 

BÍLÁ TECHNIKA

 
  Cena zboží (Kč)

+1 rok

+3 roky

 

Cena zboží (Kč)

+1 rok

+3 roky

 
  0 - 4 999 349 Kč 899 Kč   500 - 2 999 279 Kč 699 Kč  
  5  000 - 9 999 549 Kč 1 199 Kč   3 000 - 5 499 349 Kč 849 Kč  
  10 000 - 14 999 849 Kč 1 999 Kč   5 500 - 7 499 599 Kč 1 299 Kč  
  15 000 - 19 999 999 Kč 1 199 Kč   7 500 - 9 999 749 Kč 1 599 Kč  
  20 000 - 29 999 1 349Kč 2 999 Kč   10 000 - 14 999 899 Kč 1 899 Kč  
  30 000 - 39 999 1 799 Kč 3 999 Kč   15 000 - 19 999 1 099 Kč 2 249 Kč  
  40 000 - 49 999 2 499 Kč 4 999 Kč   20 000 - 29 999 1 399 Kč 3 499 Kč  
  50 000 - 69 999 2 999 Kč 4 999 Kč   30 000 - 39 999 1 799 Kč 3 999 Kč  
  70 000 - 79 999 2 999 Kč 5 999 Kč   40 000 - 49 999 2 499 Kč 4 999 Kč  
  80 000 - 124 999 3 999 Kč 5 999 Kč          

 

NTB / PC / TABLETY

 

ZAHRADNÍ TECHNIKA

 
 

Cena zboží (Kč)

+1 rok

+3 roky

 

Cena zboží (Kč)

+1 rok

+3 roky

 
  3 000 - 4 999 399 Kč 899 Kč   1 500 - 2 499 199 Kč 599 Kč  
  5 000 - 9 999 699 Kč 1 399 Kč   2 500 - 4 999 299 Kč 799 Kč  
  10 000 - 14 999 999 Kč 1 999 Kč   5 000 - 9 999 499 Kč 1 199 Kč  
  15 000 - 19 999 1 199 Kč 2 499 Kč   10 000 - 14 999 649 Kč 1 799 Kč  
  20 000 - 29 999 1 599 Kč 2 999 Kč          
  30 000 - 39 999 2 499 Kč 4 499 Kč          
  40 000 - 59 999 3 999 Kč 4 499 Kč          

 

AUDIO / VIDEO

 

FOTO / KAMERY

 
 

Cena zboží (Kč)

+1 rok

+3 roky

 

Cena zboží (Kč)

+1 rok

+3 roky

 
  1 000 - 4 999 299 Kč 849 Kč   1 500 - 4 999 249 Kč 699 Kč  
  5 000 - 9 999 399 Kč 1 199 Kč   5 000 - 11 999 499 Kč 1 399 Kč  
  10 000 - 14 999 599 Kč 1 699 Kč   12 000 - 16 999 799 Kč 2 399 Kč  
  15 000 - 19 999 749 Kč 2 199 Kč   17 000 - 22 999 999 Kč 2 999 Kč  
          23 000 - 29 999 1 299 Kč 3 699 Kč  
          30 000 - 39 999 1 799 Kč 5 399 Kč  
          40 000 - 49 999 2 099 Kč 6 399 Kč  

Jak postupovat v případě pojistné události?

V případě pojistné události zavolejte na zákaznickou linku 283 002 868, zde Vám pracovníci Mondial Assistance poradí nejbližší servisní místo, kde bude pojištěný výrobek na náklady pojišťovny opraven. Pokud se jedná o velký či nepřenosný přístroj, může být zajištěna oprava servisním technikem přímo u Vás doma nebo případně zařízena služba Pick up Service - vyzvednutí přístroje přímo z domácnosti.


Zašlete vyplněný formulář "Oznámení  škodní události" na adresu pojišťovny Mondial Assistance, současně s tím také vždy následující doklady:

  • Kopii dokladu o sjednaném pojištění, doklad musí obsahovat výrobní číslo (popř. IMEI) pojištěného přístroje
  • Kopii nabývacího dokladu (účet, faktura) k pojištěnému přístroji
 

Adresa pro zaslání písemností:
Mondial Assistance - Oddělení
likvidace pojistných událostí
Jankovcova 1596/14b
170 00 Praha 7
Česká republika


Otázky a odpovědi

Co mi prodloužená záruka přinese?

  • Vyřeší Vaše obavy ze servisních nákladů po uplynutí záruční doby
  • Umožní Vám spokojeně užívat výrobek po dobu až pěti let
  • Dá Vám jistotu, že nový přístroj bude fungovat min. 60 měsíců bez dalších výdajů
  • Úhradu případných škod se provádí bez Vaší spoluúčasti

Jaká je má spoluúčast?

  • Jediný náklad, který uhradíte, je případné poštovné za zaslání malého přístroje do servisu. Velké nepřenositelné přístroje jsou opravovány na místě. Opravy hradí pojišťovna přímo servisu, Vy už peněženku dále vytahovat nebudete.

Jak je to s reklamací a vrácením zboží?

  • Budete-li zboží vracet v zákonné 14-ti denní lhůtě, bude Vám vrácena i celá částka za prodlouženou záruku.
  • V případě, že dojde k neopravitelné vadě v zákonné záruce, bude prodloužená záruka převedena na nový výrobek nebo Vám bude vrácena celá částka za prodlouženou záruku.