Zpět na výběr
Čisticí prostředek Kärcher - prášek RM 760 ASF; 800 g

Čisticí prostředek Kärcher - prášek RM 760 ASF; 800 g

Výrobce:
Kärcher
Katalogové číslo:
KAR62901750
Záruka:
2 roky
Nyní není skladem
Běžná cena:
660 Kč
Sleva:
-23,3% ušetříte 154 Kč

506 Kč
Cena včetně DPH a PHE
ksPopis zboží

Vratný zálohovaný obal:
Počet ks v balení (listů): 1
Typ: pro vysavače
Měrný počet kusů (ks): 1

* Klasický prášek pro základní čištění textilních povrchů a čalounění - bez bělidel

* Obsah balení: 800 g
(balení je cca na 95m2)DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

* ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
* H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
* Produkt prokazetelně neobsahuje žádné organicky vázané halogenní sloučeniny(AOX),Nitráty,sloučeniny těžkých kovů a formaldehyd.


POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
* P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
* P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
* P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
* P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
* P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg): 0.800
Výška (cm): 15.00
Šířka (cm): 10.00
Hloubka (cm): 10.00

Rozměry balení:
Hmotnost (kg): 0.895
Výška (cm): 15.50
Šířka (cm): 11.40
Hloubka (cm): 11.00
EAN: 4002667014464

Záruční doba: 24 měsíců

Čistící prostředek v prášku je určen k čištění koberců, čalounění či jiných textilních povrchů v domácnosti. Neobsahuje bělidla.


Alternativní zboží